Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług hotelowych.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma OPEN Wojciech Rabiega, Wołowice 488, 32-070 Czernichów, będąca operatorem Kompleksu Paczółtowice.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 660 66 99 77, e-mail: hotel@paczoltowice.pl

 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od momentu wykonania usługi.

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 

Firma będzie przetwarzała Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu niezbędnym do wykonania umowy (umowa o świadczenie usług hotelarskich) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja pobytu).

 

Zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dostosowanie usług do wymagań gości, dochodzenie należności).

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookie”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.paczoltowice.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

RODO

 

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO. Pragniemy poinformować, że OPEN Wojciech Rabiega w Wołowicach jako administrator danych osobowych klientów Kompleksu Paczółtowice dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w Kompleksie Paczółtowice, obejmującymi między innymi zakres przysługujących Państwu praw, wynikających z przetwarzania danych osobowych.

 

AKTUALNOŚCI:

 

W CHWILI OBECNEJ OPEN WOJCIECH RABIEGA NIE PRZEKAZUJE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH ANI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

 

W CHWILI OBECNEJ OPEN WOJCIECH RABIEGA NIE KORZYSTA Z SYSTEMU PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI.